Compleet pakket voor

Brandpreventie

hero-brand-preventie-arrow.svg

Brand voorkomen

Waarom
Brandpreventie?

Het gevaar op brand ligt altijd op de loer en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Voor mens, milieu en uw bedrijfscontinuïteit. Bedrijven onderschatten vaak de impact van een brand. Wist u dat de helft van de bedrijven na een grote brand binnen twee jaar failliet is? 

Misschien denkt u dat de brandveiligheid binnen uw organisatie is gewaarborgd door simpelweg te voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar niets is minder waar. Wetten en regels richten zich namelijk vooral op de menselijke veiligheid en niet zozeer op uw gebouw, inventaris en voorraden. 

Brandveiligheid zou in onze optiek − en ook volgens brandweer en verzekeraars − meer gericht moeten zijn op preventie en niet alleen op optreden achteraf. Het risico op brand verschilt natuurlijk van organisatie tot organisatie. Bent u zich bewust van de kans op brand binnen uw bedrijf én van de mogelijke gevolgen daarvan?

Wij leveren een compleet pakket aan diensten en producten op het gebied van brandveiligheid. Van het in kaart brengen van het brandrisico binnen uw organisatie en het adviseren van de meest geschikte oplossing tot het leveren of installeren en onderhouden daarvan. Of het nu gaat om rookmelders en kleine blusmiddelen of grote brandmeld- en blusinstallaties.

Onze onderhoudsdiensten

  • Brandblussers
  • Brandmeldinstallatie
  • Brandslanghaspels
  • Droge blusleidingen
  • Noodverlichting

Onderhoud brandblussers

Bij Perfect Preventie kunt u terecht voor al uw onderhoud aan brandblussers: schuimblussers, poederblussers, vetblussers, koolzuursneeuwblussers en watermisblussers. Brandblussers hebben een maximale levensduur van 20 jaar, mits de brandblussers jaarlijks onderhouden worden. Perfect Preventie is een erkend REOB erkend onderhoudsbedrijf en wij controleren en inspecteren volgens de geldende regelgeving NEN2559.

Onderhoud brandmeldinstallatie

Onderhoud aan uw brandmeldinstallatie voorkomt onnodige brandmeldingen waardoor uw bedrijfsproces zo min mogelijk wordt verstoord. Een uitslaande brand heeft vele gevolgen voor uw bedrijf. Niet alleen door de directe brandschade, maar ook doordat het bedrijf stil ligt. Reden genoeg om uw brandmeldinstallatie goed op peil te hebben en te houden. In Artikel 6.20 van het Bouwbesluit zijn de wettelijke verplichtingen opgenomen aan welke eisen een brandmeldsysteem moet voldoen. Onderhoud wordt uitgevoerd conform NEN 2654.

Onderhoud brandslanghaspels

Een periodiek onderhoud van brandslanghaspels is een noodzaak om de veiligheid van uw medewerkers en eigendommen te garanderen. Wij inspecteren en onderhouden ieder merk en type brandslanghaspel. Vaak wordt een brandslanghaspel vergeten en in geval van calamiteit is hij niet te gebruiken. 

Droge blusleidingen

Bij een calamiteit moet de brandweer snel en adequaat kunnen handelen. Zonder een goed werkende droge blusleiding is het voor de brandweer moeilijk snel een brandhaard te bereiken. De droge blusleiding moet jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd. Na controle wordt het aftappunt verzegeld en ontvangt u een inspectierapport. Bij gebruik of reparatie van de droge blusleiding ontvangt u ook een rapport. 

Noodverlichting

Naast uw gewone verlichting is uw noodverlichting ook aan onderhoud onderhevig. Maar wanneer? Perfect Preventie kan hier ’n passend antwoord op geven. Door ’n combinatie van verschillende factoren kunnen wij nauwkeurig aangeven wanneer de lichtbron aan vervanging toe is. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij voorzien u graag van een goed advies.

Onze producten

Perfect Preventie heeft een groot aanbod van gecertificeerde producten voor brandpreventie en -bestrijding. Van rookmelders en kleine blusmiddelen tot complete brandmeld- en blusinstallaties. Daarnaast hebben we een ruim assortiment van alarm- en camerasystemen voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Kleine blusmiddelen

De kleine blusmiddelen zijn draagbare of verrijdbare brandblussers die door u worden ingezet als eerste interventiemiddel bij brand of calamiteit. Ze zijn bedoeld om beginnende branden te blussen. 

Onder kleine blusmiddelen vallen de blusdekens, poederblussers, schuimblussers, CO2 blussers, vetbrandblussers en vaste en verrijdbare brandslanghaspels. 

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij voorzien u graag van een goed advies.

Noodverlichting

Bij noodverlichting staan we vaak niet stil wanneer we werken, winkelen of leren. Toch is het van essentieel belang om openbare gebouwen zoals kantoorpanden, winkels en scholen veilig te kunnen verlaten in geval van nood. Noodverlichting dient als back-up wanneer de voeding voor de normale verlichting wegvalt. De wettelijke verplichtingen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en de Arbowet.

Perfect Preventie levert een groot assortiment aan hoogwaardige (LED) armaturen tegen scherpe tarieven. Voor elke situatie hebben wij een passende oplossing. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij voorzien u graag van een goed advies.

Veelgestelde vragen

In de onderstaande rubrieken vindt u de antwoorden op veelvoorkomende vragen op het vlak van brandpreventie, inbraakpreventie en risicopreventie. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Kleine blusmiddelen

Voor huis, tuin en keuken gebruiken we schuimblussers en poederblussers. Wij adviseren een schuimblusser (ook geschikt tot 1000V) van 2 of 6 Liter inhoud. Hiermee je ’n serieuze bluspoging doen en de nevenschade blijft beperkt. Een poederblusser is geschikt voor vrijwel elk type brand. De poederblusser (2 of 6 Kg) is perfect voor buitengebied omdat deze vorstbestendig is. Houd er rekening mee dat na gebruik elektrische apparaten onbruikbaar worden.

In kantoren is het wettelijk verplicht brandblussers aanwezig te hebben. Volgens het Bouwbesluit een bluseenheid per 300 m2 per verdieping. Met een bluseenheid wordt een toestel bedoeld van minimaal 6 liter of 6 kg. Wij adviseren schuimblussers omdat deze minder nevenschade veroorzaken na gebruik in vergelijking met poederblussers. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op of klik op de datasheet Projectering van blusmiddelen conform NEN4001.

Ja, het is verplicht. Onderhoud uw brandblussers preventief en periodiek, dit wordt ook geëist in het Bouwbesluit. In het ergste geval zijn ze niet gebruiksklaar in geval van brand. De onderhoudsnorm NEN 2559 en NEN 671-3 voorziet een strikte procedure voor onderhoud aan uw brandblussers en brandslanghaspels, dat moet worden uitgevoerd door een REOB erkend onderhoudsbedrijf. Daarnaast kunnen verzekeringen, overheid en andere partijen eisen stellen aan het onderhoud van uw blusmiddelen. Een defect of gebrek kan leiden tot een boete of zelfs bedrijfssluiting. Voor huis, tuin en keuken gebruik is jaarlijkse controle niet verplicht.

Het aantal brandblussers en waar deze geplaatst worden is afhankelijk van de brandrisico’s en de grootte van het gebouw. In de regel is één bluseenheid van minimaal 6 liter of 6 kg per 150 m2 per verdieping voldoende. Meer informatie nodig? Klik hier voor onze datasheet (PDF – Projectering van blusmiddelen conform NEN4001.

In principe geldt een houdbaarheidsduur van 20 jaar voor brandblussers. Dit kun je ook altijd controleren want de productiedatum staat namelijk aangegeven op een blusser. De houdbaarheid van brandblussers is uiteraard een maximale houdbaarheid. Door externe invloeden kan het zijn dat een brandblusser eerder vervangen moet worden. Tijdens de periodieke controle wordt er gekeken of de blusser nog aan alle eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan zal deze moeten worden vervangen, ook al is de maximale houdbaarheidsdatum nog niet gepasseerd. Veiligheid gaat boven alles. Particuliere brandblussers kennen geen maximale houdbaarheidsdatum. Toch is het verstandig om zelf in de gaten te houden of de blusser nog in goede conditie is. Dit kan eenvoudig door op de ingebouwde meter te kijken of de blusser nog voldoende druk genereert. Ook moet men bij poederblussers het poeder horen vallen wanneer de blusser wordt omgekeerd.

Noodverlichting

Bij noodverlichtingseisen dient men rekening te houden met drie verschillende bronnen. Het Bouwbesluit, de NEN en de Arbowet. In het Bouwbesluit staat dat de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruikers. In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en leveranciers van het gebouw. De werkgever moet er voor zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn, dat deze vrij zijn, dat de routes adequaat zijn aangegeven met vluchtrouteaanduiding en vluchtwegverlichting. Het Arbobesluit geeft met concrete regels invulling aan de Arbowet.

In de praktijk ben je daartoe vrijwel altijd verplicht, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012. Bovendien eist het Arbobesluit in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 adequate noodverlichting.

Ja, onderhoud aan noodverlichting is verplicht. Zowel volgens het Bouwbesluit als de Arbowet. Niet alleen bij steekproeven door Arbodienst of brandweer kun je met een gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of je aan je zorgplicht hebt voldaan.

Ja we gaan regelmatig langs bij klanten om mee te kijken op de locatie waar de noodverlichting moet komen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Bel 045 820 02 40 en vraag naar de mogelijkheden. 

Brandmeldinstallaties (BMI)

Een brandmeldinstallatie is een systeem waarmee ’n brand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders en handmelders. Zo kunnen snel de nodige maatregelen worden genomen.

Regelgeving qua ontwerp en uitvoering conform NEN2535. Voor u met de installatie begint, moet u een programma van eisen laten opstellen. Het beheer, de controle en het onderhoud van een voorgeschreven brandmeldinstallatie (BMI) moeten voldoen aan NEN 2645-1. 

Ieder pand met een brandmeldinstallatie (BMI), ontruimingsinstallatie, en/of rookbeheersingsinstallatie moet volgens de norm NEN 2654 worden beheer, gecontroleerd en onderhouden. De werkzaamheden tijdens het beheren, controleren en onderhouden van de brandmeldinstallatie worden uitgevoerd vallen onder de functie van een ‘opgeleid persoon’ of een ‘beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)’.

De brandmeldinstallatie wordt gemiddeld één keer per maand gecontroleerd, tenzij dit anders is overeengekomen met de bevoegde autoriteit. Daarnaast is het belangrijk dat de brandmeldinstallatie 4 en 8 maanden na de jaarlijkse controle en het onderhoud een uitgebreide, extra controle ondergaat.

Om te achterhalen wie er aansprakelijk is voor de calamiteit die er in het pand heeft plaatsgevonden, wordt het logboek van de brandmeldinstallatie bekeken. Wanneer is de laatste controle aan de brandmeldinstallatie uitgevoerd? Zijn er tijdens de controle storingen of andere problemen ontdekt? Zo ja, zijn deze gecommuniceerd naar de onderhouder? Heeft de onderhouder de wijzigingen aan de brandmeldinstallatie uitgevoerd?
Wanneer er geen periodieke controles zijn uitgevoerd, bent u als gebruiker aansprakelijk voor de calamiteit.