Perfect Preventie

Storingsdienst

hero-perfect-preventie-arrow.svg

Perfect Preventie

Wij helpen U heel
graag verder

Er is een storing met apparaat X? Voor vragen, het maken van een afspraak of het melden van een storing hebben we verschillende contactmogelijkheden. Kijk hieronder op welke manieren u contact kunt opnemen met ons. Bekijk ook de veel gestelde vragen over dit apparaat.

24/7 storingsdienst

Kampt u met een storing en vindt u de oplossing niet in onze sectie Veelgestelde vragen? Onze medewerkers staan 24/7 voor u klaar op het storingsnummer +31 (0)45 - 8200 241. U kunt uw storing ook melden via WhatsApp.

Veelgestelde vragen

In de onderstaande rubrieken vindt u de antwoorden op veelvoorkomende vragen op het vlak van brandpreventie, inbraakpreventie en risicopreventie. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 

FAQ Brandpreventie – Kleine blusmiddelen

 

Velen vragen ons welk blusmiddel nodig is voor thuis of op het werk. Met de keuze van een brandblusser wordt er eerst gekeken naar het soort brand dat kan ontstaan.

Een brand kunnen we onderverdelen in de volgende brandklassen:

Brandklasse A - (Vaste stoffen)
 • Voorbeelden: papier, hout, textiel.             
 • Brandblussers die geschikt zijn: schuimblussers en poederblussers.
Brandklasse B - (Vloeistoffen)
 • Voorbeelden: olie, benzine, was, kunststoffen.
 • Brandblussers die geschikt zijn: schuimblussers, poederblussers en CO2-blussers.
Brandklasse C - (Gassen)
 • Voorbeelden: aardgas, LPG, butaan, propaan.
 • Brandblussers die geschikt zijn: poederblussers en CO2- blussers
Brandklasse D - (Metalen)
 • Voorbeelden: aluminium, natrium, magnesium.
 • Brandblussers die geschikt zijn: metaalbrandblussers.
Brandklasse F - (Olie en vetten)
 • Voorbeelden: frituurbrand.
 • Brandblussers die geschikt zijn: vetblussers.

Als u beschikt over een brandblusser of brandslanghaspel dan moet deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

Gedurende het onderhoud worden essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de onderhoudsinstructies van de fabrikant en de Nederlandse normen die hiervoor gelden: NEN2559 (draagbare blusmiddelen), NEN 2659 (verrijdbare blusmiddelen) en NEN 1594 (droge blusleidingen).

Om een goede werking van de blusmiddelen te garanderen adviseren wij om jaarlijks onderhoud te verrichten. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

 • de conditie van de blustoestellen
 • de voorschriften van de fabrikant
 • afspraken met anderen zoals uw verzekeraar, of
 • de plaats van de blusmiddelen

 

FAQ Brandpreventie - Noodverlichting

 

In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en leveranciers van een gebouw. De werkgever moet er dus voor zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn, dat deze vrij zijn, dat de routes adequaat zijn aangegeven met vluchtrouteaanduiding en vluchtwegverlichting. Zodat iedereen in een noodsituatie veilig het gebouw kan verlaten. Welke voorschriften er gelden heeft de overheid vastgelegd in het Bouwbesluit 2012, de Arbowet en de geldende normeringen. 

Of je al dan niet verplicht bent om een keuring van de brandveiligheid te laten uitvoeren is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Als particulier heb je geen verplichtingen. Voor bedrijven, openbare gebouwen, appartementsgebouwen gelden wel bepaalde brandveiligheidsmaatregelen.

Zo kun je met een gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of je aan je zorgplicht hebt voldaan. We geven u graag meer inzicht in de geldende brandveiligheidsmaatregelen en stemmen onze oplossing daar naadloos op af.

Als TL vluchtwegverlichting een jaar lang continu brandt, zit deze dichtbij de maximale levensduur. Het is dan bijna zeker dat deze tijdens het volgende jaar kapot gaat: hierdoor ontstaat er een onveilige situatie. Verlichting die alleen aangaat bij stroomuitval wordt getest, maar vervanging is niet nodig. Ook LED vluchtwegverlichting is niet jaarlijks aan vervanging toe.

Conform de geldende norm dienen vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht te worden. Bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen capaciteit, ze werken nog wel na 4 jaar, maar kunnen niet meer aan de gevraagde eisen voldoen. Door na 4 jaar de accu te vervangen voldoe je aan de geldende regelgeving. 

Registratie is verplicht. In de registratie staat minimaal vermeld

 • De beschrijving van het noodverlichting systeem
 • De rapportages van inspecties
 • Herstelwerkzaamheden

Dit alles kan prima in de vorm van een logboek. Maar de registratie wordt vaak ook op een andere manier vormgegeven.

Nee, een armatuur met de tekst ‘nooduitgang’ en ook de woorden ‘UIT’ en ‘EXIT’ zijn niet meer toegestaan volgens de NEN 6088. Door de eenduidige pictogrammen te gebruiken (het ‘rennende mannetje’) zijn vluchtwegen voor iedereen herkenbaar.

 • Inspectie van de functionaliteit. Visuele inspectie op beschadigingen, vervuiling, en veroudering. Waar nodig wordt dit gecorrigeerd. Tevens wordt het picogram gecontroleerd.
 • Testen van functionaliteit: Inspectie of de lamp en het armatuur technisch goed functioneren en in werking treden bij spanningsuitval.
 • Testen van autonomie van de accu. Inspectie of het armatuur nog een autonomie behaalt van 1 uur door het spanningsloos maken van de installatie.

De resultaten van het onderhoud en aanbevelingen worden verwerkt in het onderhoudsrapport en per armatuur vastgelegd in een logboek. Bovendien wordt ieder armatuur voorzien van een onderhoudsetiket.

 

FAQ Brandpreventie – Brandmeldinstallaties (BMI)

 

Of u verplicht bent een BMI te installeren is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de personen in het gebouw. Voor het bepalen van het juiste type is bovendien de hoogte, de oppervlakte en het aantal bouwlagen belangrijk.

Is in uw situatie een BMI verplicht, dan zijn ook een ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan vereist. BMI’s moeten qua ontwerp en uitvoering voldoen aan de NEN2535. Dit houdt in dat u een Programma van Eisen (PvE) moet laten opstellen waarbij het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie moet voldoen aan NEN norm 2645-1. 

Het jaarlijks onderhoud aan uw brandmeldinstallatie dient te worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties. Het onderhoud vindt plaats aan de hand van de NEN2654-1 en omvat het doornemen van het logboek, het testen van sturingen, het testen van de doormelding en ten slotte de evaluatie.

Wij, Perfect Brandpreventie, erkend branddetectiebedrijf helpen u graag bij het realiseren van de installatie die voldoet aan het Programma van Eisen (PvE). Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de afgifte van het certificaat.

Ook oude bestaande installaties kunnen gecertificeerd worden. Voorwaarden is dat er een Programma van Eisen (PvE) aanwezig is, waarin uitgangspunten zijn opgenomen voor de bestaande installatie.

In de NEN2654-1 zijn eisen vastgelegd van beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Een van de eisen is de aanstelling van een beheerder. De beheerder BMI is het eerste aanspreekpunt voor de brandweer.

DE NEN2535 geeft aan dat zonder tussenkomst van een beheerder BMI de BMI te resetten is. Van belang is dat de verrichte stuurfuncties van de automatische BMI ook worden gereset. Het resetten is een expliciete taak van de beheerder BMI. De beheerder kan deze taak delegeren aan derden. De eigenaar of gebruiker van het bouwwerk is verantwoordelijk voor het resetten van haar of zijn BMI.

Brandmeldingen worden niet alleen veroorzaakt door brand, maar helaas ook door bijvoorbeeld roken, werkzaamheden, koken, stof of uitlaatgassen. Hierdoor kan de BMI geactiveerd worden terwijl er (nog) geen brand is. Als de BMI een automatische doormelding geeft naar de meldkamer van de brandweer, komen daar ook onbedoelde alarmen binnen.

U weet vast wat een onbedoelde brandmelding kost, zeker als het gepaard gaat met ontruiming, productieverlies, doorbreken van bedrijfscontinuïteit en soms paniek.

De kosten van een onderhoudscontract hangen af van de omvang van de brandmeldinstallatie. Om een kostenindicatie te maken hebben wij meer informatie nodig over: merk van de BMI, aantal componenten, aantal handmelders, aantal automatische melders, aantal slow-hoops, aantal nevenindicatoren, aantal ASD, aantal sturingen, aantal speakers, aantal groepen en uiteraard de NAW- gegevens van het te onderhouden object en de NAW-gegevens van de contactpersoon.